Pojam nikako nije nov, ali se u zadnje vrijeme sve više spominje.

Prvo definirajmo pojam. Pojam „upcycle“ označava ponovnu uporabu odbačenih materijala i predmeta na način da se od njih kreira proizvod veće kvalitete ili vrijednosti od izvornog.

Kako je hrvatski prijevod poduži, a „prenamjena“ mi je preuska da bih ju koristila za ovako širok pojam, služit ću se engleskom riječju, koju i tako svi dobro razumiju.

Rock kištrica

Što je „upcycle“

Prenamjena kada od materijala koji bi potencijalno bili otpad, kreativno izrađujemo predmete koji će dalje imati svoju svrhu i namjenu. Time čuvamo okoliš, jer smanjujemo produkciju otpada i emisiju CO2, izbjegavanjem korištenja novih materijala. Štedimo novac, jer od već iskorištenih predmeta i materijala stvaramo novi koji ćemo dalje koristiti, te smanjujemo troškove zbrinjavanja otpada.

Osim svega navedenog, stvaramo dobar osjećaj vrijednosti, jer postajemo kreativni. Kako su od velike važnosti utjecaji koje svakodnevno vršimo na okoliš i društvo, tako je vrlo važna i naša uloga u tom postignuću, čime se osjećamo zadovoljno i korisno.

 

Da li je „upcycle“ isto što i „recycle“?

Dok je recikliranje transformacija proizvoda u materijal, čime se ograničava uporaba otpadnog predmeta i potrebni su daljnji procesi kojima bi se predmet pretvorio u materijal, up – cikliranje ima neograničenu upotrebu otpadnog proizvoda, te se time smanjuje energija potrebna procesima koji proizvod pretvaraju u materijal. Iako oba procesa čuvaju okoliš, „upcycling“ – om direktno dobivamo nov proizvod koji ima svoju svrhu i upotrebu.

Dok je recikliranje vrlo pozitivno i treba ga podržavati, „upcycling“ ide korak dalje.

 

Gdje se sve koristi „upcycle“?

Proces se provlači kroz veliki broj područja našeg života. U umjetnosti, pogotovo u 20. st. susrećemo brojne umjetnike koji od otpadnih materijala stvaraju vrhunska umjetnička djela. Među umjetnicima koji su koristili već rabljene i otpadne predmete da bi stvorili umjetničko djelo nalazimo Pabla Picassa, Marcela Duchampa, Joseph Cornella, Robert Rauschenberga i mnoge druge.

U muzici se od starih instrumenata stvaraju novi ili se pak iz predmeta koji nemaju veze s muzikom izrađuju instrumenti.

Starom namještaju možemo podariti novu svrhu i nov život, popravljajući ga ili ga prenamjenjujući za drugu svrhu.

Plastične boce, konzerve, gume mogu postati lijepe vaze ili posude za cvijeće. Stari nakit možemo prenamijeniti u novi. Otpadni papir i karton možemo iskoristiti za izradu ukrasa.

Mogućnosti su neograničene.

Modna industrija od davnina prepoznaje upcycling kao koristan proces prenamjene materijala koji su višak. Ili se pak od iznošene odjeće i materijala stvaraju nove kreacije. U svijetu se koriste materijali koji su ostaci tekstilne industrije, a koristili su se na revijama visoke mode. Dizajneri za haute couture ili pret-a-porter kolekciju naruče vrhunske materijale. Pozamašni ostaci, koji bi se inače bacili i stvorili otpad, mogu se nabaviti i od njih se stvaraju visoko kvalitetni odjevni predmeti. Koncept je slabije poznat kod nas, ali sa zadovoljstvom moram reći da i kod nas postoje modni dizajneri i dizajnerice koje koriste ovu pogodnost u svojim kolekcijama. Tako iskorištavaju potencijalan otpad za stvaranje visoko kvalitetnih modela, utječući na održivost i zaštitu okoliša.

Isto tako, oduvijek su popularne „second hand“ trgovine. Time odjeći koju netko više ne želi produžujemo životni vijek.

U tom smislu, sve se više koristi i pojam „slow fashion“ i „slow beauty“, što znači upravo to, sporo iskorištavanje materijala za proizvodnje modnih predmeta, ali i kozmetike za njegu. Pojmovi su puno širi od same prenamjene. Označavaju dobrobiti brige, ne samo za planetu, već i za sebe. Misleći pritom na usporavanje trke za profitom, brzom zaradom, brzom konzumacijom hrane i njege tijela.

Rock kištrica

Rock kištrica

 

Kako korištenjem „upcyclinga“ utječemo na planet?

Iz nečeg starog stvaramo nešto novo.

Rock kištrica

Smanjujemo gomilanje otpada.

Up – cikliranjem produžujemo životni ciklu materijala ili predmeta koji bi završili na otpadu.

 

Smanjujemo iskorištavanje prirodnih materijala.

Korištenjem, primjerice već korištenog drveta u drvnoj industriji, smanjujemo sječu šuma.

 

Smanjujemo emisiju CO2.

Procesi proizvodnje iz novih materijala produciraju goleme količine emisija štetnih plinova.

 

Kako i mi možemo pridonijeti?

Kupujući od proizvođača koji izrađuju robu prema načelu „upcyclinga“

Kupujući u „second hand“ trgovinama.

Kreirajući novi predmet od starog, dajući mu nov život.

Rock kištrica

 

Sve to doprinosi dobrom osjećaju jer je dobro poznata činjenica da kreativnost doprinosi da se osjećamo vrijedno i korisno, te znamo da smo utjecali na proces očuvanja naše planete, ne samo za nas i našu djecu, već za sve buduće generacije.