Opći uvjeti

Opće odredbe

Molimo Vas da prije korištenja internet stranice www.rockkistrica.hr pozorno pročitate uvjete korištenja.

Kupac može postati svaka punoljetna i poslovno sposobna osoba, odnosno pravna osoba koja prihvaća ove opće uvjete poslovanja.

Prihvaćanjem Općih uvjeta Kupac izjavljuje da su svi podaci koje je dao o sebi istiniti i točni.

Narudžbom i kupnjom proizvoda Kupac izjavljuje da prihvaća uvjete poslovanja.

Navedene odredbe mogu biti promijenjene i primjenjuju se uvjeti u trenutku naručivanja. Kupac je obvezan napraviti uvid u ažuriranja.

 

Na uvjete poslovanja primjenjuju se odredbe Zakon o zaštiti potrošača, Zakona o obveznim odnosima i Zakona o elektroničkoj trgovini, te ostali važeći propisi RH.

 

Postupak, te uvjeti kupnje/prodaje robe putem ROCK KIŠTRICA, OBRT ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU Internet prodavaonice definirani su kroz:

  1. Narudžba,
  2. Plaćanje,
  3. Dostava,
  4. Povrat i reklamacija robe.

 

Isporučitelj naručene robe je:

ROCK KIŠTRICA, OBRT ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU

Donje Svetice 10

10 000 Zagreb

OIB: 01634914182

Tel: +385 99 2115077

Email: sandra@rockkistrica.hr

 

ROCK KIŠTRICA, OBRT ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU pruža online uslugu putem svoje Internet stranice.

Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila za Krajnje korisnike i odnose se na korištenje Internetske stranice www.rockkistrica.hr. Korištenjem Internetske stranice Krajnji korisnici iskazuju da se slažu s Općim uvjetima poslovanja i korištenja te pristaju na korištenje Internetske stranice www.rockkistrica.hr u skladu s njima. Pravo korištenja Internetske stranice osobno je pravo Krajnjeg korisnika i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe. Krajnji korisnik osobno je odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Krajnji korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga ili do događaja koji su izvan kontrole ROCK KIŠTRICA, OBRT ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, te prihvaća da ROCK KIŠTRICA, OBRT ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU nije odgovorna za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu.

Krajnji korisnik se slaže i prihvaća da pristup Internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

ROCK KIŠTRICA, OBRT ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući i bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica.

Korištenjem ovih Internetskih stranica Krajnji korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima poslovanja i korištenja.

ROCK KIŠTRICA, OBRT ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka. Stoga, savjetuje Krajnje korisnike da s vremena na vrijeme ponovo pročitaju informacije sadržane u Općim uvjetima poslovanja i korištenja i Izjavi o povjerljivosti podataka, a kako bi ostali informirani o takvim promjenama. Nastavak korištenja Internetske stranice i nakon objave na internetu novih promijenjenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja odnosno Izjave o povjerljivosti, podrazumijeva se da Korisnik prihvaća izmjene.

Ova Internetska stranica privatno je vlasništvo. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem ovih Internetskih stranica mora biti u skladu s ovim Općim uvjetima poslovanja i korištenja. Krajnji korisnici ne smiju putem ove Internetske stranice objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen ili na drugi način nepoželjan u odmjerenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti ili na drugi način krši bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja ROCK KIŠTRICE sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Krajnji korisnik ne smije koristiti ovu Internetsku stranicu za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promidžbe.

Svi materijali koji se nalaze na www.rockkistrica.hr internetskoj stranicama ekskluzivno su pravo tvrtke ROCK KIŠTRICA, OBRT ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava, te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. BILO KAKVO KOPIRANJE, DISTRIBUCIJA, PRIJENOS, OBJAVLJIVANJE, POVEZIVANJE, DUBINSKO POVEZIVANJE, ILI MIJENJANJE NA DRUGI NAČIN OVIH INTERNETSKIH STRANICA BEZ IZRIČITOG PISMENOG ODOBRENJA TVRTKA STROGO JE ZABRANJENO! Kršenje Općih uvjeta poslovanja i korištenja može dovesti do pokretanja parničnih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja radi povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva.

Internetska stranica sadrži materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja na, tekstove, fotografije, grafiku, kao i cijeli sadržaj internetskih stranica www.rockkistrica.hr, a u skladu s propisima Republike Hrvatske. Krajnji korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji način iskorištavati bilo koji sadržaj, u cijelosti ili djelomično. Krajnji korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite uporabe. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja ROCK KIŠTRICA, OBRT ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU i nositelja autorskog prava.

Krajnji korisnik ne smije na ovoj Internetskoj stranici postavljati, objavljivati, ili na drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava. ROCK KIŠTRICA, OBRT ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU nema nikakvu obavezu izvješćivati Krajnjeg korisnika ili mu pomagati odrediti da li je neki materijal podložan autorskom pravu. Krajnji korisnik je jedino i isključivo odgovoran za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zlouporabom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva ili bilo kakvih problema nastalih u vezi s objavom takvih materijala. Postavljanjem materijala na bilo koji javno dostupni dio ovih Internetske stranice, Krajnji korisnik izjavljuje da je nositelj prava na tim materijalima i da izričito daje tvrtki ROCK KIŠTRICA, OBRT ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU vremenski i prostorno neograničeno, besplatno, stalno, nepovratno, ne-ekskluzivno pravo i licencu za korištenje, reprodukciju, modificiranje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju takvog materijala (djelomično ili u cijelosti). Krajnji korisnik također daje drugim krajnjim korisnicima pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala njihovu za vlastitu uporabu. Time Krajnji korisnik daje pravo ROCK KIŠTRICA, OBRT ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU mijenjati, kopirati, objaviti i distribuirati bilo koji materijal koji krajnji korisnik učini dostupnim na Internetskoj stranici www.rockkistrica.hr.

Krajnji korisnik se izričito slaže da je korištenje Internetske stranice www.rockkistrica.hr isključivo na odgovornost Krajnjeg korisnika tako da obrt ROCK KIŠTRICA, OBRT ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU ne jamči (I) ZA POSLJEDICE KOJE MOGU NASTATI UPORABOM OVE INTERNETSKE STRANICE ILI (II) ZA TOČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ BILO KOJE INFORMACIJE, USLUGE ILI ROBE DANE PREKO OVE INTERNETSKE STRANICE.

Krajnji korisnik izričito potvrđuje da obrt ROCK KIŠTRICA, OBRT ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU nije odgovoran za uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje Krajnjeg korisnika ili trećih strana te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti leži na Krajnjem korisniku.

Ni u kojem slučaju ROCK KIŠTRICA, OBRT ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja ili zbog nemogućnosti korištenja ovih internetskih stranica. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da se uvjeti ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj Internetske stranice.

Uz prethodno navedene uvjete, ROCK KIŠTRICA, OBRT ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, neće biti odgovorna, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje pogreške, netočnosti, ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost, informacija koje se nalaze na ovoj internetskoj stranici, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do Krajnjeg korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze. Niti jedna od gore navedenih strana neće biti odgovorna za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit.

ROCK KIŠTRICA, OBRT ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU nije odgovorna za bilo kakav sadržaj koji korisnik, pretplatnik, ili neovlašteni korisnik može postaviti na Internetsku stranicu. ROCK KIŠTRICA, OBRT ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU zadržava pravo promjene, prilagođavanja, izmjene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja za koji ocjeni da je neprikladan.

Krajnji korisnik potvrđuje da su sve diskusije ocjene, komentari, privatne poruke, javne, a ne privatne prirode, i da stoga djelatnici ROCK KIŠTRICA, OBRT ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU mogu nadzirati komunikacije Krajnjih korisnika bez njihovog znanja i eksplicitnog dopuštenja.

Krajnji korisnik se slaže da će obeštetiti, i neće smatrati odgovornim ROCK KIŠTRICA, OBRT ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom ovih Internetskih stranica od strane Krajnjeg korisnika.

ROCK KIŠTRICA, OBRT ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU može raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim Krajnjim korisnikom u bilo kojem trenutku. ROCK KIŠTRICA, OBRT ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje zaporke ili korisničke račune Krajnjeg korisnika u slučaju ponašanja Krajnjeg korisnika za koje ROCK KIŠTRICA, OBRT ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja Općih uvjeta poslovanja i korištenja od strane Krajnjeg korisnika.

 

Korisnik može svoje upite i komentare poslati pismeno, poštom ili e-mailom, ROCK KIŠTRICA, OBRT ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU će poslati pismeni odgovor poštom ili e-mailom u zakonskom roku.

www.rockkistrica.hr je registrirana domena ROCK KIŠTRICA, OBRT ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU.

ROCK KIŠTRICA, OBRT ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU nije odgovorna za točnost ili pouzdanost bilo kojeg mišljenja, savjeta, ili izjave koja je objavljena na ROCK KIŠTRICA, OBRT ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU shop internetskoj stranici, od strane bilo koga tko nije ovlaštena osoba ROCK KIŠTRICA, OBRT ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU. Ni pod kojim uvjetima ROCK KIŠTRICA, OBRT ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu tim što se Krajnji korisnik oslonio na informacije dobivene putem www.rockkistrica.hr Internet stranice. Na Krajnjem korisniku leži sva odgovornost ocijeniti točnost, kompletnost ili korisnost bilo koje informacije, mišljenja, stava, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem www.rockkistrica.hr Internet stranice.

 

Sjedište ROCK KIŠTRICA, OBRT ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU je u Zagrebu, u Republici Hrvatskoj. Pravni sporovi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su suda u Zagrebu, i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

Korištenjem ovih Internetskih stranica Krajnji korisnik pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz ili koji je u vezi s ovim Uvjetima ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti suda u Zagrebu.

 

Slike i informacije o proizvodima

Slike na stranici su ilustrativne i ne moraju nužno biti identične proizvodu. Prodavatelj zadržava pravo pogreške u opisu proizvoda.

Narudžba

Proces naručivanja na webshop trgovini je opisan ovdje:

1 – stranica www.rockkistrica.hr

2 – kod proizvoda koji želite kupiti kliknete na gumb “-/+” ili upišete u polje količinu, čime proizvod stavljete u košaricu

3 – kada ste završili s odabirom u košarici s naručenim artiklima kliknite na gumb “Završi narudžbu”

4 – popunite svoje podatke vezano za naplatu i dostavu robe

korak 5 – kupnja uspješno obavljena

 

Dobit ćete našu službenu ponudu na mail s troškovima dostave po kojoj možete izvršiti uplatu.

Privatnost

ZAŠTITA PRIVATNOSTI I OSOBNIH PODATAKA

Upućuju se Krajnji korisnici da pažljivo pročitaju ovu izjavu o povjerljivosti podataka. Pristupanjem ili uporabom naše Internetske stranice, Krajnji korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa svim uvjetima povjerljivosti podataka i načinima uporabe www.rockkistrica.hr Internetske stranice.

Ukoliko se Krajnji korisnik ne slaže s ovom Izjavom o povjerljivosti, upućujemo Krajnjeg korisnika da napusti te ne pristupa i ne koristi Internetsku stranicu www.rockkistrica.hr.

 

IZJAVA O PRIVATNOSTI I ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Zaštita, prikupljanje i korištenje prikupljenih osobnih podataka od strane ROCK KIŠTRICA, OBRT ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU  usklađena je s uvjetima postavljenim od strane Europske komisije za provedbu GDPR regulacije (General Data Protection Regulation), Općom uredbom i zaštiti osobnih podataka (GDPR) (Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016.) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

 

KOJE OSOBNE PODATKE PRIKUPLJAMO

ROCK KIŠTRICA, OBRT ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU prikuplja informacije koje identificiraju specifičnog Krajnjeg korisnika. Kada se Krajnji korisnik uključi u određene aktivnosti na www.rockkistrica.hr Internetskoj stranici, kao što je registracija, naručivanje proizvoda ili usluga, objavljivanje komentara, slanje povratnih informacija ROCK KIŠTRICA, OBRT ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU može od Krajnjeg Korisnika zatražiti pružanje određenih informacija o sebi kao što su ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj), e-mail adresa, telefonski broj i datum rođenja, informacije o broju vaše kreditne kartice, datum valjanosti, kod za autorizaciju te druge s tim povezane informacije. Uključivanje u Identifikacijske aktivnosti i davanje osobnih podataka je odluka Krajnjeg korisnika. Ako Krajnji korisnik ne pruži te obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost.

ROCK KIŠTRICA, OBRT ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU neće dijeliti osobne podatke Krajnjeg korisnika s drugim stranama osim u slučajevima navedenim u slijedećoj točki i u situaciji kada to pozitivni propisi zahtijevaju.

 

SVRHA PRIKUPLJANJA OSOBNIH PODATAKA

Osobne podatke će ROCK KIŠTRICA, OBRT ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU koristiti za slanje i distribuciju administrativnih i promocijskih e-mail poruka, analizu podataka, obradu plaćanja kreditnim karticama. ROCK KIŠTRICA, OBRT ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU može podijeliti osobne podatke Krajnjeg korisnika s Pružateljima usluga distribucije robe za ispunjavanje narudžbi, isporuku paketa, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte.

 

 

 

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Zaštitu podataka ROCK KIŠTRICA, OBRT ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU uzima ozbiljno i poduzete su razne mjere opreza kako bi zaštitili osobne podatke. Osobne podatke štitimo tehničkim i organizacijskim zaštitnim mjerama, vodeći računa da se obrađuju samo nužni podaci uz minimalno razdoblje pohrane, ovisno o svrsi obrade te kontinuirano pratimo zakonsku regulativu u području zaštite osobnih podataka.

 

PRAVA KORISNIKA U OBRADI OSOBNIH PODATAKA

Sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka korisnik može zatražiti obavijest o tome koje osobne podatke obrađujemo te zahtijevati njihov ispravak ili ograničenje obrade te ako je primjenjivo, brisanje i prijenos podataka. Svoj korisnički račun korisnik može izbrisati u svakom trenutku, ali u tom slučaju više neće moći koristiti naše usluge dostupne registriranim korisnicima.

 

KONTAKT ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Zahtjeve, pritužbe ili upite koji se odnose na obradu i zaštitu osobnih podatka možete uputiti na info@rockkistrica.hr. Svaki zahtjev/upit bit će riješen najkasnije u roku od 30 dana od zaprimanja.

Kao uvjet kupnje ROCK KIŠTRICA, OBRT ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU proizvoda i usluga, ROCK KIŠTRICA, OBRT ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU traži dozvolu Krajnjeg korisnika za slanje Administrativne i Promocijske e-mail poruke. Ukoliko Krajnji korisnik želite primati e-mail poruke u bilo kojem trenutku nakon registriranja može odabrati opciju otkazivanja primanja e-mail poruka slanjem e-mail poruke na info@rockkistrica.hr ili odabirom opcije otkazivanja newslettera koja se nalazi u svakoj newsletter poruci.

 

IZJAVA O POVJERLJIVOSTI

Ova izjava o povjerljivosti podataka odnosi se na povjerljivost podataka koji se nalaze na Internet stranici www.rockkistrica.hr i koje su korištenjem te stranice prikupljene i pohranjene u bazama podataka ROCK KIŠTRICA, OBRT ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU.

ROCK KIŠTRICA, OBRT ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU kao pružatelj usluga Internetske stranice www.rockkistrica.hr pridržava se zakonskih propisa sa ciljem zaštite privatnosti korisnika.

Upućuju se Krajnji korisnici da pročitaju sve navedeno na ovoj stranici kako bi lakše razumjeli koje informacije ROCK KIŠTRICA, OBRT ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU prikuplja i kako ih koristi.

Krajnji korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi povjerljivosti podataka može poslati e-mail poruku na adresu info@rockkistrica.hr

Ovu izjavu o povjerljivosti podataka ROCK KIŠTRICA, OBRT ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta izjave o povjerljivosti podataka u dijelu “Povjerljivost podataka” na Internet stranici. Izmjene izjave o povjerljivosti podataka stupa na snagu odmah nakon objave na Internetskoj stranici www.rockkistrica.hr.

Svaki Krajnji korisnik sam je odgovoran i dužan periodično pregledati ovu stranicu i proučiti bilo kakve promjene u Izjavi o povjerljivosti podataka. Nastavak uporabe ove Internetske stranice od strane Krajnjeg korisnika nakon stupanja na snagu takvih izmjena, podrazumijeva da Krajnji korisnik potvrđuje i prihvaća sve uvjete tako izmijenjene Izjave o povjerljivosti podataka.

 

Zaštitu podataka ROCK KIŠTRICA, OBRT ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU uzima ozbiljno i poduzete su razne mjere opreza kako bi zaštitili osobne podatke. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako ROCK KIŠTRICA, OBRT ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU provodi komercijalno razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na, ili s www.rockkistrica.hr Internetske stranice te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

 

RJEŠAVANJE SPOROVA

U slučaju spora između potrošača i trgovca, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore, Sudu časti Hrvatske obrtničke komore ili prijedlog za mirenje Centru za mirenje.

Eventualne sporove trgovac i potrošač nastojat će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je Sud u Zagrebu.

 

 

Plaćanje i dostava

Cijene

Cijene su izražene u eurima (€) i u kunama (HRK).

Fiksni tečaj konverzije: 7,53450

Cijena robe utvrđena je za svaki proizvod pojedinačno. Proces upisivanja cijene na stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više razina, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške jer je u pitanju ljudski faktor, a po prirodi stvari ne može se raditi o automatskom unosu.

Takve situacije su izvanredne i za njih se ROCK KIŠTRICA, OBRT ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU unaprijed ispričava svojim Kupcima jer će ih biti prisiljen obavijestiti o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni za određeni proizvod te nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi Kupca.

Uplata se vrši putem Internet bankarstva ili općom uplatnicom po poslanoj ponudi/računu.

Na svoju email adresu ćete dobiti ponudu sa svim podacima potrebnim za uplatu, uključujući broj računa na koji trebate uplatiti vrijednost narudžbe zajedno s troškovima dostave. Uplatu potom možete izvršiti korištenjem Internet bankarstva ili načinom na koji inače plaćate svoje račune – putem banke, pošte, Fine ili sl.

Po zaprimljenoj uplati, poslat ćemo vam naručene proizvode.

 

Dostava

Dostava za sve narudžbe u vrijednosti do 33,19 € (250,00 HRK) kupljene u internetskoj trgovini iznosi 4,00 € (30,138 HRK) za područje Hrvatske.

Dostava za sve narudžbe iznad vrijednosti 33,19 € (250,00 HRK) kupljene u internetskoj trgovini je besplatna za područje cijele Hrvatske.

Kupcu će narudžba biti isporučena na adresu koju Kupac naznači prilikom kupovine.

Naručena roba isporučuje se putem HRVATSKE POŠTE.

Prilikom odabira robe i odabira isporuke, Kupac je dužan navesti točnu adresu i broj telefona radi pravodobne isporuke ili pravodobnog informiranja o isporuci.

ROCK KIŠTRICA, OBRT ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU će poduzeti sve potrebne mjere i angažirati sve moguće resurse kako bi ispunio u primjerenom roku isporuku naručenog proizvoda. U slučaju da dobavljač nema na raspolaganju naručeni proizvod, o tome će obavijestiti Kupca.

ROCK KIŠTRICA, OBRT ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU otklanja odgovornost za posljedice opisane izvanredne situacije.

Vaša narudžba se smatra potvrđenom i valjanom tek kada je kreiran račun.

 

Osobno preuzimanje

Plaćene narudžbe odabranih proizvoda možete osobno preuzeti uz prethodno dogovoren termin dolaska na +385 99 211 50 77 u prostorijama:

ROCK KIŠTRICA, OBRT ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU

Donje Svetice 10

10 000 Zagreb

Prilikom osobnog preuzimanja, molimo vas da prvo provjerite je li roba spremna za preuzimanje na broj telefona +385 99 211 50 77. Osobno preuzimanje robe kod nas je besplatno te se ne naplaćuju troškovi dostave.

Povrat i reklamacije

Trajanje i raskid Ugovora

Ugovor koji Krajnji korisnik sklapa s ROCK KIŠTRICA, OBRT ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU za prodaju proizvoda i usluga je jednokratan ugovor o kupoprodaji proizvoda ili usluga koji je konzumiran isporukom robe ili usluge od strane ROCK KIŠTRICA, OBRT ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU te izvršenim plaćanjem od strane Krajnjeg korisnika, u slučaju da ne bude raskinut. Ovi Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio Ugovora o kupoprodaji između ROCK KIŠTRICA, OBRT ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU i Krajnjeg korisnika.

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača ovlašteni ste jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda, odnosno zadnjeg proizvoda iz narudžbe.

Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora:

Obrazac izjave:

 

  1. Ime, prezime i adresa Kupca: __________________________

 

  1. Prima: ROCK KIŠTRICA, OBRT ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU

 

  1. Ja _____________, ovime izjavljujem da jednostrano raskidam ugovor o prodaji sljedećeg proizvoda _______________, naručenog / primljenog dana _________________________

 

IBAN na koji se vrši povrat sredstava: ________________________

 

Datum: _____

 

 

U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora.

Prodavatelj će Kupcu izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena, odnosno, nakon što mu Kupac dostavi dokaz da je robu poslao natrag Prodavatelju.

Prodavatelj će izvršiti povrat plaćenog služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio Kupac prilikom plaćanja osim ako Kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja te uz pretpostavku da Kupac ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.

Kupac mora izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je obavijestio Prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor.

Kupac mora snositi samo izravne troškove povrata robe te je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Ukoliko je proizvod korišten, Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava. Ako je Kupac naručio proizvod koji je naručen isključivo za njega nema mogućnosti povrata proizvoda, osim u slučaju reklamacije proizvoda.

U slučaju da Kupac naruči robu i odbije je primiti, Prodavatelj ima pravo tražiti od Kupca nadoknadu poštanskih i vlastitih manipulativnih troškova.

Ugovor možete raskinuti koristeći spomenuti obrazac ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave u kojoj izražavate svoju volju da raskinete ugovor na trajnom mediju.

U slučaju raskida ugovora svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora, u skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača. Povrat plaćenog izvršit ćemo vam nakon što nam roba bude vraćena. Povrat robe nam morate izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada ste nam izjavili jednostrani raskid ugovora.

Izravne troškove povrata robe Krajnji kupac je obavezan snositi sam ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora a ukoliko proizvod ne može biti vraćen poštom na uobičajen način Krajnji kupac se može obratiti ROCK KIŠTRICA, OBRT ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU na info broj ili mail adresu info@rockkistrica.hr radi pribavljanja obavijesti o načinu vraćanja proizvoda. Krajnji korisnik je sukladno Zakonu o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Prihvaćanjem ovih općih uvjeta, prihvatili ste i odredbe.

Pravo na jednostrani raskid ugovora Zakonom je isključeno u više slučajeva.

Cjelovite informacije vezane uz pravo Kupca na jednostrani raskid ugovora možete pronaći na ovom linku: ovom Zakon o zaštiti potrošača (nn.hr)

 

 Pisani prigovori, povrat, zamjena

U slučaju da ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni možete uputiti prigovor ROCK KIŠTRICA, OBRT ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU.

U slučaju da je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke te vas u tom slučaju molimo da pošiljku ne preuzimate. Molimo vas da nas kontaktirate kako bismo u što kraćem roku provjerili stanje pošiljke i poslali novu.

ROCK KIŠTRICA, OBRT ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU omogućuje vam podnošenje pisanog prigovora putem telefona +385 99 211 50 77 ili putem maila info@rockkistrica.hr. Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju imate prigovor, u prigovoru navedite broj narudžbe, broj računa ili svoje korisničko ime. ROCK KIŠTRICA, OBRT ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU potvrdit će vam primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja a odgovor vam po Zakonu mora stići u roku od 15 (petnaest ) dana od dana zaprimljenog prigovora.

Impresum

Rock kištrica, obrt za proizvodnju, usluge i trgovinu

Vlasnica: Sandra Rok

Donje Svetice 10, 10000 Zagreb

 

Poslovni račun: Zagrebačka banka d.d., IBAN: HR4323600001102872330

 

Kontakt: info@rockkistrica.hr